Sök
  • Klippans Blog

Låt ljuset lysa starkare!


Låt ljuset lysa starkare!

Den här tiden är en tid för att låta ljuset från Gud lysa starkare i våra liv, så att andra kan se det.

Vi alla vet vilken viktig betydelse ljuset har för våra liv. Tack vare ljuset kan vi se allt som finns runt omkring oss och vi kan också få den energi som behövs för att må bra. På samma sätt som det fysiska ljuset är viktigt för människan och hela skapelsen finns det ett ljus som är ännu viktigare - Guds ord, som är ett ljus som inte kan släckas. Ett ljus som lyser starkare i mörkret och som ger oss hopp, styrka, inspiration, tröst och vägledning i den tunnel som kan kännas mörk. Jag vet inte hur du har det idag. Det kan hända att du är rädd och känner dig otrygg med den situation som vi är i just nu. Man kan ha massor av frågor utan svar. Men jag vill uppmuntra dig att låta ljuset från Guds ord lysa i ditt liv. Vila i det ljuset som Guds ord ger dig så att dina handlingar kan lysa för andra. Låt Guds ord under den här tiden lysa starkare i din vardag, i dina konversationer , i dina stora eller små handlingar. Låt ljuset från Guds ord lysa starkare i ditt liv!

Psaltaren 119:105

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”

Varje dag är unik!

Katherine Wahlström
25 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla