top of page
Image by John Price

OM OSS

Predika. Älska. Tjäna. Växa.

Vi är en kristen församling som älskar Jesus, hans ord och människor. Vi skapar utrymme för "community" för att växa i tro och predika Guds ord som förvandlar liv.
Vi brinner för att människor ska få lära känna Gud och skapa en relation med honom

Om Oss: Om oss
IMG_3925_edited_edited_edited_edited.jpg

Våra Pastorer

Katherine och Fredrik Wahlström är våra pastorer som grundade Klippan Community. De älskar Gud och tror på Guds förvandlande ord för människor och samhälle."Kristendomen ska inte kultureras - det är kulturen som ska kristianiseras".

Om Oss: Välkommen
Candles

VÅR TRO

Apostolika trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.  Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse. 

Om Oss: Våra värderingar
bottom of page